Produkt

  • Włókno polikrystaliczne / włókno z tlenku glinu luzem / koc

    Włókno polikrystaliczne / włókno z tlenku glinu luzem / koc

    Masa włókien polikrystalicznych ma niską gęstość, niską przewodność cieplną, dobrą odporność na szok termiczny, wysoką temperaturę pracy, dobrą stabilność chemiczną, dobre właściwości antykorozyjne itp., Jest szeroko stosowana w przemyśle metalurgicznym, budowlanym, ceramicznym, lotniczym, wojskowym itp.