Wniosek

gdfs (1)

Przemysł petrochemiczny
Piec atmosferyczny, Piec dekompresyjny, Piec do produkcji wodoru, Piec do krakingu, Piec do uwodorniania, Piec do reformingu, Piec styrenowy, Piec do koksowania opóźnionego, Reformator metanolu, Konwerter amoniaku.

Przemysł żelaza i stali

Piec roczny, Piec typu Bell, Piec Bogie, Piec do odpuszczania, Piec do hartowania, Piec do kucia, Linia CSP, Piec Roller Hearth

gdfs (2)

gdfs (3)

Przemysł energetyczny
Kocioł elektrowni, Turbina parowa, Rurociąg przesyłowy ciepła, Kocioł użytkowy, Turbina parowa, Turbina wodna, Alternator, Transformator napięcia

Przemysł ceramiczny i szklarski
Piec rolkowy, piec tunelowy, piec wahadłowy

gdfs (4)

gdfs (10)

Przemysł cementowy
Piec obrotowy, Piec do obróbki mokrej, Piec do suchego cementu, Piec drążony

Przemysł metali nieżelaznych
Piec do lutowania twardego, piec do wyżarzania stopu tytanu, piec do utwardzania stopu aluminium, piec do topienia aluminium, miedź elektrolityczna

gdfs (5)

gdfs (6)

Przemysł ochrony środowiska
Spalarnia śmieci, RTO, Piec do spiekania odsiarczania i odazotowania, RCO Regeneracyjny piec katalityczny, CTO Katalityczny piec utleniający, TO Bezpośredni piec do utleniania

Przemysł węglowy
Piec węglowy, Piec grafityzacyjny, Ścieżka ogniowa Unicom

gdfs (7)

gdfs (8)

Przemysł ognioodporny statków
Oceaniczne ognioodporne rurociągi naftowe i gazowe, izolacja rurociągów, ognioodporność tuneli i przemysłu stoczniowego

Przemysł transportowy
Izolacja dachu pociągu kulowego, nowy pojazd energetyczny, izolacja baterii litowej, izolacja logistyczna łańcucha chłodniczego

gdfs (9)